Anasayfa

BAŞVURU VE BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ

Bildiri özetleri 250-300 kelime arasında, konu hakkında genel bilgileri içerecek biçimde düzenlenmelidir. Özetler, başvuru formuyla birlikte e-posta yoluyla iskilipsempozyumu@hitit.edu.tr adresine gönderilmelidir. Bildiri tam metinleri de yukarıda verilen aynı elektronik posta adresine gönderilecektir. Bildiri konularını içeren tüm özetler, Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bu kurulun değerlendirmesine sunulan özetlerde katılımcıların adları gizli tutulacaktır. Bildiri özetleri ve tam metinler, “Bildiri Yazım İlkeleri” dikkate  alınarak yazılmalıdır.

SEMPOZYUM YERİ ve KONAKLAMA

Sempozyum Çorum’un İskilip ilçesinde düzenlenecek olup konaklama ile ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih                  : 25 Temmuz 2014 22 Ağustos 2014
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Duyurulması                    : 07 Ağustos 2014 29 Ağustos 2014
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih         : 22 Eylül 2014
Sempozyum Programının İlanı                                       : 01 Ekim 2014
Sempozyum Tarihi                                                       : 9-11 Ekim 2014

SEKRETERYA

Öğr. Gör. Serkan TULUK (0 532 714 37 09)
Öğr. Gör. Neslihan YILMAZ (0 505 702 44 53)
Öğr. Gör. Erol ÇALMAZ ( 0 505 624 72 32)

YAZIŞMA ADRESİ

Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu, İskilip/ÇORUM
Telefon: 0 364 511 05 50-51
Faks: 0 364 511 05 53
e-posta: iskilipsempozyumu@hitit.edu.tr
web: www.iskilipsempozyumu.hitit.edu.tr