Sempozyumun Amacı


İskilip ilçesinin tarih akışı içerisinde kültürünü incelediğimizde Etiler,Galatlar, Paflagonyalılar, Roma ve Bizanslıların bu bölgede yaşadığı tarihi eser kalıntılarından anlaşılmaktadır. Türklerin bu bölgeye hakim olmaları üzerine eski ve yeni kültürler gerek tarihi yapılarda gerekse halkın örf, anane ve yaşantılarında kaynaşmış ve günümüze kadar gelmiştir. İskilip kalesi kaya mezarları ile höyüklerde yapılan incelemelerdeki izler eski Roma ve Bizans hayatını yansıtmaktadır. İskilip ilçesi Selçuklular ve Osmanlılar devrinde ilim yuvası olarak Anadolu'da tanınmıştır. Kamusu Alem ve Tac-üt Tevarih'in birleştikleri İskilip hakkındaki tanımlamada İskilip bir ziyaretgah yeridir diye uzun uzun tasvirler yapılıp ilim ve irfanın burada yükseldiğinden bahsedilmektedir. Evliya Çelebi 17. yüzyıl ortalarında İskilip'e uğramış olup İskilip'in 150 akçelik Şerif kaza olduğunu, şehir teşkilatında Sipahi Kethüda yeri, yeniçeri serdarı, şehir subaşısı ve şehir kethüdası bulunduğunu ifade etmiştir. İskilip’in tarihi, sosyal yapısı, din, dil ve kültürü, mimari zenginlikleri, folklorik özellikleri, el sanatları, gelenek ve görenekleri, yetiştirdiği ünlü şahsiyetleri gibi konular başta olmak üzere İskilip ile ilgili hemen her konuda bilimsel çalışmaların sunulacağı etkinlik sonrasında elde edilen sonuçların kapsamlı ve nitelikli bir eserde toplanarak kamuoyuna duyulması bu sempozyumun en önemli amacıdır.