Sempozyumun Tema ve Konuları


1- İSKİLİP’İN SOSYAL, İKTİSADİ VE SİYASİ TARİHİ

- Tarih Öncesi Dönemlerde İskilip
- Anadolu’nun Fethi ve Selçuklu Döneminde İskilip
- Osmanlı Döneminde İskilip
- Milli Mücadele Döneminde İskilip
- Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Kadar İskilip

2- İSKİLİP’İN ARKEOLOJİSİ, SANAT TARİHİ, MİMARİSİ ve KURUMLARI

- İskilip ve Çevresindeki Arkeolojik Bulgular ve Özellikleri
- İskilip’te Yapı ve Malzemelerde Süsleme ve Sanat Özellikleri
- İskilip’te Türk-İslam Sanatı ve Örnekleri
- İskilip’in Tarihi Dokusu ve Oluşumu
- Tarih İçinde Yerleşim Alanı Olarak İskilip
- Tarihi ve Mimarî Yapılar ve Kurumlar
- İskilip’te Vakıflar, Vakıf Kurucuları ve Eserleri
- İskilip’te Konut Mimarisi ve İskilip Evlerinin Özellikleri
- Tarihi-Mimari Eserlerin Restorasyonu veya Rekonstrüksiyonu
- Tarihî-Mimarî Eserlerin Günümüzde Değerlendirilmesi, Kullanımı ve Turizme Kazandırılması

3. İSKİLİP’TE TURİZM

- İskilip’te Gastronomi Turizmi
- İnanç Turizmi Açısından İskilip
- Doğa Turizmi Açısından İskilip
- Turizm İmkanları Açısından İskilip

4. İSKİLİP KÜLTÜRÜ ve FOLKLORÜ

- İskilip Yöresi Halk Ağzı, Şivesi ve Dil Özellikleri
- Aşıklar Geleneği, Ozanlar ve Eserleri
- İskilip’te Halk Bilimi-Halk Kültürü (Gündelik Hayat, Mutfak ve Beslenme Kültürü, Giyim-Kuşam Kültürü, Halk Sağlığı ve Halk Tıbbı, Halk Gelenekleri ve Uygulamaları, Evlenme Gelenekleri, Asker/Hac Uğurlama Gelenekleri, Halk Oyunları, Çocuk Oyunları vs.)
- Yerel-Geleneksel Gıda Ürünleri ve Üretimi
- Yaşayan/Eski Geleneksel Meslekler ve Temsilcileri
- Geleneksel El Sanatları ve Üretimi
- İskilip’te Esnaflık ve Zanaat Kültürü
- Geleneksel Çalgılar ve Müzik Aletleri
- İskilip Yöresi Türkileri ve Ezgileri

5. İSKİLİP’TE TARIM

- İskilip’te Yetişen Endemik Bitkiler
- İskilip’te Ceviz
- İskilip’te Elma
- İskilip’te Üzüm
- İskilip’te Çilek

6. İSKİLİP’TE DİNİ ve İLMİ HAYAT

- İskilip’te Medrese Geleneği
- İskilip’te İnanç Grupları
- İskilip’te Tasavvuf Büyükleri
- İskilip’li Din Alimleri
- İskilip’te Dini ve Sosyal Hayat

7. İSKİLİP’Lİ / İSKİLİP’TE YAŞAMIŞ ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER ve ESERLERİ

- İskilip’li / İskilip’te Yaşamış Önemli Kişiler, Aileler, Sülaleler
- İskilip’le ve İskilip’li Şahsiyetlerle İlgili Yazılı-Basılı ve Görsel Eserlerin Tanıtımı (Divanlar, Cönkler, Menakıpnameler, Hatıratlar, Tarihsel  Kaynaklar, Belgesel ve Filmler)